ماشین امدادی برق
تصاویر خودروهای امداد و نجات
2017-08-06
تصاویر خودروهای فرودگاهی
2017-09-16

استفاده از خودروهای شرکت مهندسی سنگین کار صنعت در مانورهای پتروشیمی جم

ماشین آتش نشانی
Manovr-jam-01
Manovr-jam-02
Manovr-jam-03

  • به نقل از سایت پتروشیمی جم

  • http://www.jpcomplex.ir