تصاویر خودروهای آتش نشانی
2017-09-19
همایش و نمایشگاه تخصصی محصولات حوزه آتش نشانی و ایمنی
2017-11-13

تست و تحویل خودروی آتش نشانی اسکانیا شرکت صنعت سازان کسری پرند

خودروی سنگین آتش نشانی اسکانیا

خودروی سنگین آتش نشانی اسکانیا

تست و تحویل خودروی آتش نشانی اسکانیا شرکت صنعت سازان کسری پرند

خودروی سنگین آتش نشانی اسکانیا، ساخت شرکت مهندسی سنگین کار صنعت درآبان ماه 96 پس از انجام تست های عملیاتی، تحویل کارفرما، شرکت صنعت سازان کسری پرند شد. 
  • مشخصات فنی:
    • پمپ آب: 6500 لیتر در دقیقه ساخت شرکت مهندسی سنگین کار صنعت 
    • ظرفیت مخزن آب: 10000 لیتر 
    • ظرفیت مخزن فوم: 1000 لیتر 
    • مانیتور: 4500 لیتر در دقیقه 
خودروی سنگین آتش نشانی اسکانیا
fire truck scania
fire truck scania
fire truck scania