خودرو نردبان آتش نشانی ماگیروس 55 متری
تست های پایداری و استحکام کابین خودروهای آتش نشانی ماگیروس آلمان
2017-07-08
تصاویر آموزش
2017-08-06

مانور اطفاء حریق در ساختمان های بلند توسط نیروهای آتش نشانی کیش

مانور آتش نشانی کیش
01-manover-kish
02-manover-kish

مانور اطفاء حریق در ساختمان های بلند توسط نیروهای آتش نشانی کیش با حضور مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

استفاده از نردبان های ماگیروس آلمان و خودروهای آتش نشانی ساخت شرکت مهندسی سنگین کار صنعت در مانور اطفاء حریق در ساختمان های بلند توسط آتش نشانی کیش با حضور مشاور رییس جمهور و مدیر عامل آتش نشانی کیش

این مانور در اردیبهشت ماه نود و شش انجام شده است.