خودروی سنگین آتش نشانی اسکانیا
تست و تحویل خودروی آتش نشانی اسکانیا شرکت صنعت سازان کسری پرند
2017-11-01
ایویکو تراکر
بارگیری و حمل خودروی سنگین آتش نشانی ایویکو تراکر
2017-11-20

همایش و نمایشگاه تخصصی محصولات حوزه آتش نشانی و ایمنی

همایش و نمایشگاه تخصصی محصولات حوزه آتش نشانی و ایمنی

حضور شرکت مهندسی سنگین کار صنعت در همایش و نمایشگاه تخصصی محصولات حوزه آتش نشانی و ایمنی در شرکت سایپا دیزل

در این نمایشگاه انواع خودروهای ساخت این شرکت شامل: خودروی پیشرو آتش نشانی، خودروی نیمه سنگین و سنگین آتش نشانی و خودروی آتش نشانی فرودگاهی بر روی شاسی های ایویکو  و ولوو به نمایش گذاشته شد.

DSC_0041
DSC_0129
DSC_0036
DSC_0089
DSC_0067
DSC_0128