گزارش تصویری از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
2017-05-09

بیست و دومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی