نردبان آتش نشانی ماگیروس آلمان
تصاویر نردبان های آتش نشانی
2017-07-06
مانور آتش نشانی کیش
مانور اطفاء حریق در ساختمان های بلند توسط نیروهای آتش نشانی کیش
2017-07-15

تست های پایداری و استحکام کابین خودروهای آتش نشانی ماگیروس آلمان

خودرو نردبان آتش نشانی ماگیروس 55 متری

turntable ladder Magirus