تصاویر خودروهای فرودگاهی
2017-09-16
خودروی سنگین آتش نشانی اسکانیا
تست و تحویل خودروی آتش نشانی اسکانیا شرکت صنعت سازان کسری پرند
2017-11-01

تصاویر خودروهای آتش نشانی

خودرو دو منظوره آتش نشانی و امداد و نجات

کامیون آتش نشانی
Gallery-78
SCANIA Fire Truck
FAW Fire Truck
کامیون آتش نشانی تحویل شده به پتروپارس
ّFire Truck
Gallery-71
Gallery-70
ماشین آتش نشانی
کامیون آتش نشانی
Gallery-67
Gallery-66
Gallery-65
Gallery-64
ماشین آتش نشانی ولوو FM9
Gallery-58
خودرو آتش نشانی ایسوزو
خودرو آتش نشانی اسکانیا
Gallery-55
VOLVO FM460
خودرو سنگین آتش نشانی ایویکو
Gallery 09
Gallery 08
خودرو آتش نشانی اسکانیا
fire fighter vehicle
padra
ماشین های آتش نشانی
Gallery 14
خودرو آتش نشانی مخصوص جنگل
خودرو سبک آتش نشانی
fire fighting truck
خودروی سنگین آتش نشانی اسکانیا
پیشرو آتش نشانی
کامیون آتش نشانی
fire truck IVICO