پروژه ۳ دستگاه خودرو آتش نشانی پالایشگاهی ولوو FM460
2019-03-10
FOTON 6 TON
خودرو پیشرو آتش نشانی فوتون
2019-04-22

تصویر خودروی ساخت شرکت مهندسی سنگین کار صنعت در نشریه Gulf Fire

خودروی آتش نشانی پیشرو

page

تصویر خودروی ساخت شرکت مهندسی سنگین کار صنعت در نشریه Gulf Fire

https://gulffire.mdmpublishing.com