پروژه ۳ دستگاه خودرو آتش نشانی پالایشگاهی ولوو FM460
2019-03-10
FOTON 6 TON
خودرو پیشرو آتش نشانی فوتون
2019-04-22

تصویر خودروی ساخت شرکت مهندسی سنگین کار صنعت در نشریه Gulf Fire

پیشرو آتش نشانی

خودروی آتش نشانی پیشرو

page

تصویر خودروی ساخت شرکت مهندسی سنگین کار صنعت در نشریه Gulf Fire

https://gulffire.mdmpublishing.com