خدمات

تعمیرات و بازسازی

تعمیرات و بازسازی خودروهای آتش نشانی و امداد و نجات

در قسمت تعمیرات و بازسازی شرکت سنگین کار صنعت کلیه قسمت های فرسوده و آسیب دیده سیستم آتش نشانی بازسازی و تعویض خواهد شد. و همچنین در صورت تمایل مصرف کننده سیستم های جدید جایگزین سیستم های قدیمی خواهد شد و خودرو آتش نشانی بصورت یک خودرو جدید و آماده سرویس خواهد شد.

نوسازی کامل خودرو میتسوبیشی شرکت پتروشیمی بندر امام

خودرو آتش نشانی میتسوبیشی
خودرو آتش نشانی میتسوبیشی

جهت دریافت کاتالوگ جدید محصولات شرکت سنگین کار صنعت کلیک کنید