خودرو آتش نشانی ایسوزو
اولین خودرو آتش نشانی بر روی شاسی ایسوزو ۲۶ تن
2018-08-21
تجهیزات اطفاء حریق
2018-11-17

تقدیرنامه ها

تقدیرنامه

تقدیرنامه شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

Ta-01
تقدیرنامه
Ta-05
Ta-06
Ta-07
Ta-08