مدیر عامل آتش نشانی تهران
ملاقات مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران و مدیر عامل شرکت مهندسی سنگین کار صنعت
2017-06-24
نردبان آتش نشانی ماگیروس آلمان
تصاویر نردبان های آتش نشانی
2017-07-06

سیستم کنترل و توقف نوسان در نردبان های آتش نشانی ماگیروس آلمان، با فشردن یک کلید روی پنل کنترل نردبان، نوسان قطع می شود.